1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

\r\n\r\n

    EUROBANK  0026.0327.42.0100155282

\r\n\r\n

    ONOMA Βαρβαρίγος Αντώνης 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ 2€

\r\n